MUDr. Hrunka Štefan

Webkamera

Včasné zachycení zrakových vad přístrojem Plusoptix

Plusoptix CameraV mnohých případech je velmi těžké rozpoznat počínající tupozrakost a postižení se dlouhou dobu může vyvíjet zcela bez příznaků, zvláště u malých dětí, kde nelze ve snaze o přesné vyšetření počítat s jejich spoluprací. Dítě vidí zdravým okem normálně, běžně vjem tupozrakého oka nepostrádá a je zvyklé nahradit oslabené prostorové, hloubkové vidění jinak. Diagnóza tupozrakosti rodiče mnohdy překvapí až při zahájení školní docházky jejich dítěte, kdy je již pravděpodobnost na úspěšné vyléčení velmi malá. Proto byla vyvinuta a po deset let zlepšována metoda videoretinoskopie, která umožňuje provádět screening všech dětí a v populaci tak odhalit některé choroby vedoucí k tupozrakosti. Ve spojení s včasnou a účinnou léčbou lze vývoj tupozrakosti zastavit. První rok života dítěte a preventivní 3-letá kontrola je pro vývoj zraku klíčová období.

Plusoptix je rychlý screeningový přístroj měřící refrakčních vady u dětí. Přístroj během několika sekund měří binokulárně refrakci, velikost zornic a odchylku pohledu a rohovkové reflexy. Měření dítě nijak nezatěžuje a nestresuje, neboť probíhá z cca 1 metru, trvá pouze několik vteřin a dítě není potřeba "rozkapávat".

Dítě sedí pohodlně na židli nebo na klíně maminky. Je na něj namířena kamera se světelnými a zvukovými doprovodnými efekty, která zachytí jeho pohled a speciální software potom vyhodnotí výsledky. Výsledky screeningu se dozvíte okamžitě. Víte tedy hned, zda je u Vašeho dítěte nutné podrobné vyšetření očním lékařem či nikoliv. Přístroj slouží pouze jako prevence a tudíž v žádném případě nenahradí podrobné vyšetření očním lékařem. Jak již bylo zmíněno, jedná se pouze o screenigový přístroj, jehož účelem je zachytit v populaci děti, které potřebují lékařskou pomoc.Tyto děti by následně měly navštívit očního lékaře a podrobit se podrobnému vyšetření. Zrak u dětí se neustále vyvíjí,je tedy dobré provádět kontrolu 1x za rok.

Screeningový přístroj Plusoptix je založen na excentrické fotoskiaskopii. Infračervené světlo prochází skrz zornice na sítnici a z odraženého světla vzniká na zornici, podle stupně refrakční vady, specifický světelný obrazec. Z charakteru tohoto obrazce jsou následně vypočteny sférické hodnoty refrakce. Infračervené světlo je naprosto nezávadné.

Rádi bychom vám nabídli toto vyšetření v naší ordinaci.

Objednávat se můžete na tel. č.: 495 485 403, nebo mailem: stefan@hrunka.cz

Plusoptix

Odkazy:
http://www.omega-optix.cz/Oko-a-zrak/Ocni-vady.aspx
http://www.zrak.cz/ocni-vady/tupozrakost.html
http://www.plusoptix.zrak.cz/o-pristroji-plusoptix
http://www.plusoptix.zrak.cz/doc/certifikat-cestina-s09.pdf


Adresa: Pernštýnská 127/I, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, Česká Republika Telefon: +420 495 485 403
Mapa stránek Tisk stránky Skoč nahoru